Górole

Historia

W listopadzie 1980 roku grupa tancerzy działająca od roku 1975 przy chórze męskim „Gorol” w Jabłonkowie opracowała i przedstawiła swe pierwsze widowisko sceniczne „Na pasiónku”. To wydarzenie uważa się za początek samodzielnego istnienia zespołu folklorystycznego „Górole” z siedzibą w Mostach koło Jabłonkowa.

Zespół od samego początku swej działalności skupił uwagę wyłącznie na kultywowaniu tradycji i zwyczajów ludowych Beskidu Śląskiego, które przedstawia w formie tematycznych inscenizacji. Zespół znany jest nie tylko w Republice Czeskiej, ale wiele razy koncertował również w Polsce, Słowacji, Francji i Austrii.

Wysoki stopień autentyczności we wszystkich dotychczas przedstawionych widowiskach wraz z bardzo dobrym wykonaniem popisów tanecznych i wokalnych oraz szereg sukcesów w konkursach zespołów ludowych w Republice Czeskiej i w Polsce zaprzyczyniły, iż „Górole” w obydwu tych krajach uważani są za jeden z czołowych zespołów opracowywujących tematykę góralską. Do największych sukcesów zespołu można zaliczyć zdobycie Złotej Ciupagi w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem oraz nagrody FOSKAR 2007 w kategorii zespół, dorocznie przyznawanej przez fundację FOSKAR i Narodowy Instytut Kultury Ludowej w Republice Czeskiej.

W chwili obecnej pod kierownictwem Tadeusza Kohuta oraz pierwszego skrzypka Radka Matusznego tańczy, gra i śpiewa 25 członków, którzy koncertują z programem „Cugym z Kóński do Mostów”, „Zabawa w karczmie”, „Na muzyce w ziymiokach” i ”Dziyń na sałaszu”, w którym przedstawiają, jak dawniej wyglądał dzień w szałasie.